Skip to Content
"Vrienden niet zien? Ik denk er niet aan!"

"Vrienden niet zien? Ik denk er niet aan!"

MNM zocht uit hoe jongeren coronacrisis beleven in online enquête.

Woensdag 1 april - De coronacrisis en de bijhorende maatregelen treffen niet enkel volwassenen. Ook jongeren worden ermee geconfronteerd. Ze mogen hun vrienden niet langer zien, ze kunnen niet naar school... De impact op hun leven is niet te onderschatten. Daarom lanceerde MNM de afgelopen week een enquête waarin gepolst werd naar hoe jongeren de 'lockdown light' beleven.

“We willen met MNM niet enkel zicht op de statistieken, maar ook hoe het écht gaat met jongeren, wat er in hun hoofd zit, waar ze mee bezig zijn. Onze bevindingen zijn gebaseerd op cijfers, maar ook uit reacties van jongeren en wat ze ons vertellen.” Tine Van Kerkhoven, Conversation Manager MNM

Jongeren uit heel Vlaanderen vulden de enquête in. Daaruit bleek dat heel wat jongeren het toch best moeilijk hebben met deze uitzonderlijke situatie en dat ze met een zekere schrik naar de toekomst kijken. Een op de vijf geeft ook toe nog fysiek contact te hebben met vrienden. De druk vanuit scholen is hoog en maakt het er niet gemakkelijker op. ​ Enkele resultaten op een rijtje:

  • Een op de vijf jongeren geeft toe nog fysiek contact te hebben met vrienden.
"Ik denk dat ik in mijn eigen bubbel leef en daarom denk dat iedereen beseft hoe belangrijk het is om geen fysiek contact te hebben met anderen. Ik vond het dan ook best opvallend dat 1 op 5 jongeren dat toch nog doet. Die moeten we nog een extra duwtje in de rug geven om er twee keer over na te denken." MNM-dj Kawtar Ehlalouch
  • Jongeren kennen de maatregelen rond basishygiëne en social distancing, en geven aan die ook goed op te volgen. Ouders en vrienden zijn voor velen het eerste aanspreekpunt wanneer ze met vragen zitten.
  • Zo goed als alle jongeren blijven digitaal of telefonisch contact houden met vrienden en hebben de afgelopen week ten minste met één iemand gesproken. Voor 2,4 op 100 jongeren is dat echter niet het geval; zij hebben nog geen contact gehad met vrienden.
"Ik merk dat ik zelf ook nood heb aan contact met mijn vrienden. Het is dan ook mooi om te zien dat je in de resultaten kan zien dat jongeren digitaal of telefonisch contact blijven houden met elkaar. We mogen alleen de mensen niet vergeten die nog niemand gehoord hebben.MNM-dj Kawtar Ehlalouch
  • De helft van de jongeren geeft aan zich momenteel nog goed bezig te kunnen houden. Toch heeft 1 op de 2 zich ook al verveeld in deze periode.
  • 6 op de 10 jongeren zou graag willen dat de scholen terug opengaan.
  • Jongeren ervaren hoge druk vanuit scholen om alle taken af te krijgen. In combinatie met de uitzonderlijke maatschappelijke situatie levert dat veel stress op.
  • Maar liefst de helft van de jongeren geeft aan schrik te hebben voor de toekomst. 3 op 4 is bang dat de crisis nog lang zal duren en vraagt zich af welke impact dat zal hebben op school, examens, toekomstplannen...

Jongeren zitten ook sterk in met hun geliefden en familie. 2 op de 3 geeft aan mee te leven met anderen tijdens deze crisis en zich zorgen te maken over familie.

Hoewel de coronacrisis heel wat onvoorziene problemen met zich meebrengt, zijn er volgens jongeren ook enkele positieve zaken aan verbonden. Zo geven ze aan nu meer oog te hebben voor solidariteit met anderen, meer tijd voor zichzelf en voor hun gezin, meer rust en ruimte om na te denken, meer appreciatie voor de mensen en dingen in hun leven, meer verbondenheid tussen de mensen... Daarnaast is er door de maatregelen minder verkeer op de baan, minder uitstoot en minder drukte, wat de jongeren dan weer positief vinden.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): deze informatie staat onder embargo tot donderdag 2 april om 06.00 uur.

 

Over MNM

MNM is dé radiozender voor jongeren van de VRT. Het is een ontspannende hitpartner die de jonge mediagebruikers en hun leefwereld centraal stelt en van daaruit een relevant informatief aanbod brengt. MNM betrekt jongeren en moeilijker te bereiken doelgroepen actief bij de Vlaamse samenleving. De zender stimuleert hen om elkaar te ondersteunen in de complexe wereld en biedt daartoe een interactief platform op de radio en online met een sterke focus op participatie, gemeenschapsvorming en engagement.

Voor pers (opgelet: vragen van luisteraars worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Lisa Dupond
[email protected]

Voor luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

MNM
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos